Fest info

Fest info (13)

piątek, 20 marzec 2015 00:00

Slot DNA

Napisał

 

SLOT DNA

 

Tekst ten jest próbą uchwycenia tego, co jest ważne dla ludzi, którzy tworzą SLOT. To hologram, który powstał z nałożenia wielu, często różnych, perspektyw. Po części opisuje rzeczywistość, a po części marzenia i aspiracje.

 

#TWÓRCZOŚĆiROZWÓJ

Interesuje nas tworzenie. Zmiana, ruch i rozwój są częścią sztuki życia, którą chcemy posiąść. Jeśli stwierdzimy, że ją posiedliśmy, to będzie znak, że się zgubiliśmy. Nie chcemy tylko reagować. W reagowaniu nie ma tej pasji, energii, lekkości i piękna, które odnajdujemy, kiedy jesteśmy twórczy. Potrzebujemy i poszukujemy inspiracji. Chcemy też być nią dla innych.

 

#WOLNOŚĆ

Wolność bycia sobą autentycznie. I odczuwalne zaproszenie– tutaj możesz być sobą taka, jaka jesteś, taki, jaki jesteś. W naszej różnorodności jest wielkie bogactwo. Obok słowa wolność pojawia się drugie, bardzo ważne – odpowiedzialność. Za ludzi i inne istoty, które żyją razem ze mną lub choćby obok mnie. Oraz za przestrzeń, w której jesteśmy.

 

#SPOTKANIE

Można się mijać, można się spotkać. Wybieramy to drugie. Można chcieć zrozumieć i chcieć być zrozumianym. Z tych dwóch wybieramy najpierw to pierwsze. Slot jest jak górskie schronisko w którym spotykają się wędrowcy. Ich spotkanie jest ważne, niezależnie od drogi, która idą, ani celu, który obrali.

 

#MIŁOŚĆ

Relacje, przyjaźń i wspólnota – na nich opieramy nasze działania. Ta ciągła próba wychodzenia poza własne ja, tak indywidualnie, jak i grupowo – to rzecz najważniejsza. To nadaje sens naszemu działaniu.Miłość jest bardzo praktyczna. To uważność i chęć, żeby zatrzymać się dla kogoś innego wtedy, kiedy gna nas do przodu. Jeżeli czeka nas kiedyś jakaś totalna ewaluacja, to na pewno o to będziemy zapytani.

 

#BÓG

Wierzymy w Jezusa. Po prostu, choć nie tak samo. W tym jesteśmy zakorzenieni. Im głębiej, tym więcej stąd wypływa – inspiracji do tworzenia, do sprawiedliwości, do wolności, do bycia sobą, do bycia razem i nie tylko dla siebie. Wiele stąd wypływa także dla tych z nas, którzy myślą i wierzą inaczej. Sprawy się gmatwają, kiedy zapominamy że „ważne jest tylko ważne”, że to droga, a nie religia. Dobrze sobie wtedy to przypominać.

 

 

 

 

piątek, 28 luty 2014 00:00

SLOT Bumerang

Napisane przez

Slot Bumerang to indywidualna zniżka doliczana do biletu na podstawie naszej wspólnej historii.

Regulamin promocji SLOT Bumerang

Najczęściej zadawane pytania:

Dla kogo jest promocja SLOT Bumerang?

Promocja SLOT Bumerang to zniżka dla osób które kolejny raz uczestniczą w festiwalu, a we wcześniejszych edycjach korzystały z systemu przedpłat (kupiły karnet na festiwal w przedpłacie) lub były wolontariuszami na festiwalu (podpisana umowa wolontariacka). Informacje te muszą zostać potwierdzone przez system.

Jaka jest kwota zniżki?

Zniżka jest naliczana w kwocie 10 zł za każdy rok uczestnictwa w festiwalu, nie więcej jednak niż dla 50 złotych dla jednego karnetu. Zniżka nalicza się za uczestnictwo w festiwalu w edycjach po 2009.

Jeśli w objętych promocją latach kupowałeś karnet ulgowy (do 12 roku życia), za taki rok zostanie naliczona zniżka w wysokości 5 zł.

Jakich lat dotyczy promocja?

SLOT Bumerang dotyczy edycji festiwalu od SAF 2009. Nie ma możliwości włączenia wcześniejszych lat uczestnictwa do promocji SLOT Bumerang.

Jak weryfikujemy informację o tym że byłeś/łaś na SAF już wcześniej?

System przedpłat ma możliwość przeszukania historii zakupionych karnetów i umów wolontariackich od 2009 roku. Zmienną którą się posługuje jest adres mailowy podany w zgłoszeniu. Podczas wypełniania formularza przedpłaty i po wpisaniu swoich danych, w tym adresu mailowego, w polu „cena” pojawi się kwota karnetu obliczona dla Ciebie, uwzględniająca już zniżkę.

Czy system może się pomylić? I naliczyć za mała zniżkę?

Oczywiście, to tylko mechanizm. Jeśli wypełnisz formularz, zapiszesz i zobaczysz iż sugerowana zniżka (wielokrotność 10 zł) nie zgadza się  z Twoją historią udziału w festiwalu, wypełnij pole reklamacji w formularzu. Poczekaj na  mailową odpowiedz z biura SAFu w jaki sposób została rozpatrzona, i  dopiero wtedy dokonaj wpłaty.

Z jakiego powodu system może się pomylić?

Weryfikacja osoby następuje po adresie email. Jeśli byłeś zgłaszany w grupie, lub karnet kupował ktoś inny dla Ciebie, zdarzało się ze pole formularza z adresem mailowym pozostawało puste. Wtedy system nie naliczy zniżki poprawnie, i trzeba złożyć reklamację. Poprawienie takich ‘luk’ jest czynnością jednorazową i w kolejnym roku weryfikacja będzie już pełna i bezbłędna. 

System nie zweryfikuje poprawnie danych jeśli we wcześniejszych latach używałeś/łaś innego lub różnych adresów email. W takiej sytuacji także potrzebujesz wypełnić pole reklamacji w formularzu.

Jaką kwotę musze zapłacić jeśli reklamacja nie zostanie rozpatrzona przed upływem bieżącej tury?

Jeśli z powodu braku odpowiedzi z biura dotyczącej rozpatrzenia reklamacji ominie Cię szansa na wpłacenie kwoty za karnet z zachowaniem terminu danej tury, po otrzymaniu odpowiedzi będziesz mógł zapłacić według kwoty tury wcześniejszej. W tym wypadku zastrzegamy jednak możliwość odstąpienia od tej zasady jeśli reklamacja będzie złożona zupełnie bezpodstawnie (m.in. w systemie nie będzie żadnego śladu po Twoim uczestnictwie we wcześniejszych edycjach SAF).

Czy można oddać swoją zniżkę innej osobie?

Nie można. Karnet kupowany na festiwal jest karnetem imiennym, zamówić go można podając swoje dane i odebrać tylko po potwierdzeniu ich odpowiednim dokumentem. Zniżka również  jest naliczana dla każdej osoby indywidualnie, na podstawie danych z wcześniejszych lat.

Czy mogę dostać  zwrot pieniędzy za niewykorzystany karnet?

Kwota za karnet zakupiony w przedpłacie nie podlega zwrotowi ani zamianie. W wypadku rezygnacji z uczestnictwa w festiwalu lub niewykorzystania zakupionego imiennego karnetu organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.

Czy mogę, tak jak w latach poprzednich, kupić karnety dla paru osób (rodziny, znajomych) wypełniając jedno zgłoszenie?

Tak, jest to możliwe. Jednak, jeśli pozostałe osoby chcą skorzystać z promocji SLOT Bumerang w ich formularzu pole email musi zostać wypełnione ich adresem email.

Do kiedy mogę korzystać z promocji SLOT Bumerang?

Promocja dotyczy zgłoszeń opłaconych do końca trwania III tury, czyli w 2017 roku do 11 czerwca. SLOT Bumerang nie jest dostępny dla osób które wypełnią formularz rejestracji lub dokonaja wpłaty po zakończeniu ostatniej, III tury przedpłat.  

 

Pozostałe informacje dostępne są w regulaminie. Jeśli masz inne pytania kieruj je na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

piątek, 07 czerwiec 2013 00:00

Akredytacje dziennikarskie

Napisał

Zapoznaj się z regulaminem akredytacji i wypełnij formularz:

wtorek, 09 kwiecień 2013 13:35

Dojazd z carpooling.pl

Napisał

Carpooling, znany także jako e-autostop, to oferowanie przejazdów i korzystanie z wolnych miejsc w samochodach. Przejrzyj listę oferowanych  przejazdów lub dodaj własny przejazd.

Giełdę przejazdów na Slot Art Festival 2013 wspiera:

carpooling big

piątek, 01 czerwiec 2012 00:00

Regulamin

Napisał

REGULAMIN SLOT ART FESTIVAL 2019

Regulamin Slot Art Festivalu, czyli 5 dni bez chemii i przemocy

Poniższy regulamin stworzony przez Radę SAF jest połączeniem naszych doświadczeń i troski o tę szczególną przestrzeń , jaką jest SAF. Prosimy, uszanuj to:

 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opublikowanej w Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504 z zm, i innych ustaw przez Organizatora Slot Art Festival 2017 (zwanego dalej SAF) - Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych z siedzibą we Wrocławiu (54-004), ul. Kącka 12/1, KRS: 0000163877, NIP: 894-27-71-635, Regon: 932937337.

 2. Wszystkie osoby przebywające na SAF są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 3. SAF odbywa się w dn. 9-13 lipca 2019 na terenie zespołu pałacowo-klasztornego i w innych miejscach na terenie Lubiąża użytkowanych przez organizatora.

 4. Pola namiotowe są otwierane dla uczestników 9.07.2019 o godz. 8:00, a zamykane 14.07.2019 o godz. 16:00.

 5. Bilet na SAF uprawnia do przebywania na terenie SAF, uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach SAF i miejsca na polu namiotowym na terenie SAF.

 6. Sprzedaż, przedsprzedaż biletów oraz udział w wolontariacie określają odrębne regulaminy.

 7. Identyfikator z indywidualnym numerem seryjnym wydaje się w rejestracji na terenie festiwalu. Organizator może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 8. Właścicielem identyfikatora jest Organizator.  W przypadku naruszania przez uczestnika SAF postanowień niniejszego regulaminu oraz innych obowiązujących na terenie SAF regulaminów oraz obowiązujących przepisów prawa, organizator ma prawo do żądania bezwarunkowego zwrotu identyfikatora. Uczestnik zobowiązany jest do jego natychmiastowego zwrotu.

 9. Identyfikator jest jedynym dokumentem uprawniającym do przebywania na terenie SAF, jego noszenie w widocznym miejscu jest obowiązkowe. Brak identyfikatora skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w SAF. Organizator nie wydaje duplikatu identyfikatora. Organizator nie wydaje duplikatu identyfikatora.

 10. Identyfikator należy okazywać bez wezwania przy przekraczaniu bramek kontrolnych oraz na każde żądanie służby porządkowej, służby informacyjnej oraz wolontariuszy.

 11. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w festiwalu pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, lub posiadając pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w SAF. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 12. Na SAF mogą przebywać zwierzęta domowe, pod opieką uczestnika i na jego odpowiedzialność, w tym za szkody przez nie wyrządzone. Uczestnik zobowiązuje się sprzątać po swoim zwierzęciu, trzymać je na smyczy, a w czasie koncertów i prób, w miejscach zatłoczonych oraz na każdą prośbę ochrony - w kagańcu.

 13. Na terenie SAF obowiązuje całkowity zakaz spożywania, rozprowadzania i posiadania napojów alkoholowych, środków odurzających, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu. Osoby nietrzeźwe i odurzone będą usuwane z terenu SAF przez służby porządkowe.

 14. Służba porządkowa ma prawo do kontroli i konfiskaty w/w środków przy czym dla usunięcia wszelkich wątpliwości, przypadki podejrzenia posiadania przez uczestników SAF substancji, których posiadanie jest zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, zgłaszane będą właściwym organom Państwowym.

 15. Na terenie SAF obowiązuje zakaz nawoływania do i stosowania przemocy zarówno fizycznej jak i słownej.

 16. Zabrania się wnoszenia i używania jakichkolwiek narzędzi, materiałów i środków mogących stanowić zagrożenie życia lub zdrowia osób przebywających na terenie SAF.

 17. Parkowanie odbywa się w wyznaczonych miejscach za opłatą w wysokości 100 PLN za dzień korzystania z miejsca parkingowego. Organizator uprawniony jest do zwolnienia pojazdu z obowiązku wniesienia opłaty parkingowej lub ustalenia na odrębnych zasadach jej wysokości.

 18. Samochody zaparkowane bez uiszczenia opłaty, w miejscach niewyznaczonych lub w sposób utrudniający organizację SAF, mogą zostać odholowane na koszt i ryzyko właściciela pojazdu bez wcześniejszego ostrzeżenia.

 19. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań mogących naruszać wizerunek SAF lub utrudniać organizację SAF.

 20. Zabrania się kolportażu i prezentacji jakichkolwiek materiałów reklamowych i informacyjnych na SAF bez zgody Organizatora.

 21. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, usługowej i produkcyjnej na SAF bez zgody Organizatora.

 22. Organizator wyraża zgodę na rejestrację na SAF materiałów fotograficznych, audio i wideo i ich dalszą publikację, pod warunkiem podania informacji o miejscu nagrania: SLOT ART FESTIVAL. Niniejsza zgoda nie obejmuje rejestracji koncertów, wykładów, przedstawień teatralnych, filmów lub innych elementów programu objętych prawami autorskimi, ani komercyjnego wykorzystania zarejestrowanych materiałów. Wykorzystanie w/w materiałów komercyjnie możliwe jest po otrzymaniu pisemnej zgody lub zawarciu odrębnej umowy w tym zakresie.

 23. Uczestnictwo w SAF jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji materiałów dokumentacyjnych, promocyjnych i komercyjnych organizatora i utrwalanie go na nośnikach materialnych i niematerialnych (transmisja danych).

 24. Organizator nie odpowiada za przedmioty należące do uczestników.

 25. Organizator zastrzega sobie prawo do  odwołania bez wcześniejszego uprzedzenia pojedynczych wydarzeń (koncerty, warsztaty, wykłady, itp.) z programu SAF.

 26. W przypadku odwołania SAF Organizator nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem sumy, na jaką opiewa karnet.

 

Zgoda na udział osoby poniżej 18 roku życia w Slot Art Festival 2019

 

niedziela, 27 maj 2012 00:00

Miejsce

Napisał

Co to ten Lubiąż?

Slot Art Festival odbywa się na terenie jednego z największych w Europie kompleksów pałacowo-klasztornych w Lubiążu k/Wrocławia. Cały obiekt jest dwa i pół razy większy od krakowskiego Wawelu i mieści w sobie aż 300 pomieszczeń! Monumentalność i architektura Pałacu budują niesamowity, idealny na potrzebę festiwalu, klimat.

National Geographic pisze o nim tak: "Właściwie dwa zdania wystarczyłyby, by opisać, jak niezwykłym zabytkiem jest klasztor w Lubiążu. Pierwsze mówiłoby o tym, że to największe opactwo cysterskie na świecie. A drugie, że to arcydzieło śląskiego baroku, jest zabytkiem klasy zero. Już na marginesie można by dodać, że jest to drugi co do wielkości obiekt sakralny na świecie, z powierzchnią dwa i pół razy większą od zamku na Wawelu."
Dzięki uprzejmości Fundacji Lubiąż - od ponad 10 lat Slot Art Festival korzysta z przestrzennych wnętrz klasztoru. 

W roku 2017 rusza kolejna edycja festiwalu. Od 4 do 8 lipca Pałac w Lubiążu po raz kolejny wypełnią dźwięki, obrazy oraz tysiące ludzi chcących dzielić się swoja twórczością.

Zapraszamy na stronę Fundacji Lubiąż oraz na wirtualną podróż po obiekcie.

Oto plan Slot Art Festival 2016. Kliknij by pobrać większy format.

mapa 

 


poniedziałek, 21 maj 2012 00:00

Dla mediów i do pobrania

Napisał
poniedziałek, 21 maj 2012 00:00

Partnerzy

Napisał

Organizator:

01 SLOT

 

Partner:

02 tauron

Patronat Honorowy nad Slot Art Festival obejmują:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Rafał Jurkowlaniec

Burmistrz Miasta i Gminy Wołów - Dariusz Chmura

Starosta Wołowski - Marek Gajos

Patronat honorowy / festiwal dofinansowany ze środków:

   03 dolny slask    04 wolow 05 powiat wolow

Współpraca:

06 fun lubiaz 07 ESK 08 ala 09 pogo art 10 planete 11 one love 12 WOK 13 adex 14 magazine 15 kuglarstwo 16 zuch 17 handimania 18 haloziemia 19 animatorzy 20 NH   

czwartek, 15 marzec 2012 06:51

1% dla SLOTU

Napisał

 

SLOT tworzymy wszyscy razem.
Dlatego nie wahamy się prosić Cię o przeznaczenie
1% Twojego podatku na działalność SLOT.

Nazwa i KRS:

Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych: 0000163877

 

1% dla SLOTu - dlaczego warto?

 

Jeśli kiedykolwiek byłeś/byłaś na Slot Art Festival - wiesz jak to wygląda - dziesiątki warsztatów, kilka scen muzycznych, kafejki w klimatycznych wnętrzach wiekowego klasztoru.

Czy zastanawiałeś się jednak dlaczego organizujemy Slot Art Festival?

Powodów jest mnóstwo:

Robimy to, bo lubimy obserwować, jak ludzie uczą się od siebie nawzajem, przekazują swoje umiejętności i zarażają pasją.

Robimy to, bo wierzymy w kulturę tworzoną 'handmade', a nie na taśmie produkcyjnej. W slotowej kulturze to Ty i jesteś twórcą.

Robimy to dla satysfakcji ze wspólnego działania - widok tysiąca wolontariuszy, którzy angażują swój czas i umiejętności, by stworzyć wspólny festiwal, cieszy bardziej niż tabliczka czekolady.

Robimy to, bo są rzeczy ważne, które trzeba powiedzieć. Chcemy rozmawiać z Tobą o odpowiedzialności za naszą planetę i ludzi, którzy na niej żyją; o sztuce i wartościach, którym służy.

Środki zgromadzone w ramach 1% zostaną przeznaczone na dalszy rozwój działalności kulturalnej Stowarzyszenia i fundusz „Slot dla Każdego" umożliwiający pokrycie kosztów przejazdu, wyżywienia i pobytu na Slot Art Festival-u młodym osobom z rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo wychowawczych czy ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

JAK TO ZROBIĆ?

Procedura ta jest prosta. Wpisujesz nazwę naszej organizacji (Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych) i numer KRS (0000163877) w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego.


Tak to powinno wyglądać:

 

Możesz zaznaczyć pole 'wyrażam zgodę' wtedy urząd skarbowy przekaże nam twoje dane (imię, nazwisko oraz adres), co da nam możliwość podziękowania!

Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

 

ROZLICZ PIT PRZEZ INTENET - kliknij na baner poniżej: 

1% dla OPP

 

PRZEKAŻ INFORMACJĘ DALEJ

Podziel się ideą slotu! Poleć SLOT rodzicom i znajomym i poproś ich o przekazanie 1% podatku na Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych. Pokaż im ten film / Podziel się z nimi tym filmem, by pomóc im zrozumieć czym jest SLOT:

 

 
środa, 14 marzec 2012 00:00

Dojazd

Napisał

Lubiąż jest miejscowością położoną 50 km na północny zachód od Wrocławia. Jeżeli wybierasz się na festiwal pociągiem lub autobusem, najlepiej będzie jak dotrzesz do Wrocławia, skąd pociągiem dojedziesz do Wołowa. Z Wołowa autobusami do samego Lubiąża, gdzie już będziemy czekać na Ciebie.

Zobacz na Mapach Google: https://goo.gl/maps/FR2Qv

Wyjazdy z Wołowa do Lubiąża

Sobota 7.07.2018
Autobusy PKS Wołów będą odjeżdżać po zapełnieniu z przystanku obok dworca PKP od godziny 16:00 do 20:05.

Niedziela 8.07, Poniedziałek 9.07, Wtorek, 10.07, Środa 11.07, Czwartek 12.07, Piątek 13.07. Sobota 14.07.
Autobusy PKS Wołów będą odjeżdżać po zapełnieniu z przystanku obok dworca PKP od godziny 07:40 do 20:05 (PKS gwarantuje odjazd ostatniego autobusu o 20:05, bez względu na zapełnienie).

Godziny przyjazdów pociągów do Wołowa:
Z kierunku Wrocław: 07:37,8:07, 8:53, 11:09, 12,22, 13:36, 15:0715:41, 15:59, 16:37, 16:50, 17:19, 17:52, 18, 49, 19:57
Z kierunku Głogów: 6:26,7:00, 7:18, 7:32, 8:35, 10:55, 12:06, 13:31, 14:31, 15:37, 16:21, 17:50, 19:51

PKS Wołów Sp z o.o. informuje, że w dniu 14.07.2018 i 15.07.2018 autobusy obsługujące SLOT ART FESTIVAL będą odjeżdżały spod bramy klasztoru w Lubiążu w następujących kierunkach i godzinach:

14.07.2018 (SOBOTA)

Kierunek Wrocław 
11:30, 15:00, 19:00


15.07.2018 (NIEDZIELA)

Kierunek Wrocław 
4:30, 6:30, 8:30, 12:30, 13.30, 15.20, 20.05

Kierunek Wołów 

07:30,9:20, 12:30 

Autobusy będą odjeżdżać po uprzednim zapełnieniu się 

Istnieje możliwość zorganizowania odwozów dla grup zorganizowanych w żądanych kierunkach po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem pod nr tel  603 048 411

Ceny Biletów: Wołów 10 zł z Bagażem , Wrocław 17 zł z Bagażem

 

Sprawdź inne formy dojazdu:

Na Facebooku założyliśmy grupę, gdzie możecie się wymieniać informacjami na temat przejazdu.

https://www.facebook.com/groups/1418905991771561/1419442925051201/

Możecie też sprawdzić przejazd na stronie typu: http://www.e-podroznik.pl/