Wyświetlenie artykułów z etykietą: info festiwalowe

piątek, 01 czerwiec 2012 00:00

Regulamin

REGULAMIN SLOT ART FESTIVAL 2019

Regulamin Slot Art Festivalu, czyli 5 dni bez chemii i przemocy

Poniższy regulamin stworzony przez Radę SAF jest połączeniem naszych doświadczeń i troski o tę szczególną przestrzeń , jaką jest SAF. Prosimy, uszanuj to:

 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opublikowanej w Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504 z zm, i innych ustaw przez Organizatora Slot Art Festival 2017 (zwanego dalej SAF) - Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych z siedzibą we Wrocławiu (54-004), ul. Kącka 12/1, KRS: 0000163877, NIP: 894-27-71-635, Regon: 932937337.

 2. Wszystkie osoby przebywające na SAF są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 3. SAF odbywa się w dn. 9-13 lipca 2019 na terenie zespołu pałacowo-klasztornego i w innych miejscach na terenie Lubiąża użytkowanych przez organizatora.

 4. Pola namiotowe są otwierane dla uczestników 9.07.2019 o godz. 8:00, a zamykane 14.07.2019 o godz. 16:00.

 5. Bilet na SAF uprawnia do przebywania na terenie SAF, uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach SAF i miejsca na polu namiotowym na terenie SAF.

 6. Sprzedaż, przedsprzedaż biletów oraz udział w wolontariacie określają odrębne regulaminy.

 7. Identyfikator z indywidualnym numerem seryjnym wydaje się w rejestracji na terenie festiwalu. Organizator może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 8. Właścicielem identyfikatora jest Organizator.  W przypadku naruszania przez uczestnika SAF postanowień niniejszego regulaminu oraz innych obowiązujących na terenie SAF regulaminów oraz obowiązujących przepisów prawa, organizator ma prawo do żądania bezwarunkowego zwrotu identyfikatora. Uczestnik zobowiązany jest do jego natychmiastowego zwrotu.

 9. Identyfikator jest jedynym dokumentem uprawniającym do przebywania na terenie SAF, jego noszenie w widocznym miejscu jest obowiązkowe. Brak identyfikatora skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w SAF. Organizator nie wydaje duplikatu identyfikatora. Organizator nie wydaje duplikatu identyfikatora.

 10. Identyfikator należy okazywać bez wezwania przy przekraczaniu bramek kontrolnych oraz na każde żądanie służby porządkowej, służby informacyjnej oraz wolontariuszy.

 11. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w festiwalu pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, lub posiadając pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w SAF. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 12. Na SAF mogą przebywać zwierzęta domowe, pod opieką uczestnika i na jego odpowiedzialność, w tym za szkody przez nie wyrządzone. Uczestnik zobowiązuje się sprzątać po swoim zwierzęciu, trzymać je na smyczy, a w czasie koncertów i prób, w miejscach zatłoczonych oraz na każdą prośbę ochrony - w kagańcu.

 13. Na terenie SAF obowiązuje całkowity zakaz spożywania, rozprowadzania i posiadania napojów alkoholowych, środków odurzających, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu. Osoby nietrzeźwe i odurzone będą usuwane z terenu SAF przez służby porządkowe.

 14. Służba porządkowa ma prawo do kontroli i konfiskaty w/w środków przy czym dla usunięcia wszelkich wątpliwości, przypadki podejrzenia posiadania przez uczestników SAF substancji, których posiadanie jest zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, zgłaszane będą właściwym organom Państwowym.

 15. Na terenie SAF obowiązuje zakaz nawoływania do i stosowania przemocy zarówno fizycznej jak i słownej.

 16. Zabrania się wnoszenia i używania jakichkolwiek narzędzi, materiałów i środków mogących stanowić zagrożenie życia lub zdrowia osób przebywających na terenie SAF.

 17. Parkowanie odbywa się w wyznaczonych miejscach za opłatą w wysokości 100 PLN za dzień korzystania z miejsca parkingowego. Organizator uprawniony jest do zwolnienia pojazdu z obowiązku wniesienia opłaty parkingowej lub ustalenia na odrębnych zasadach jej wysokości.

 18. Samochody zaparkowane bez uiszczenia opłaty, w miejscach niewyznaczonych lub w sposób utrudniający organizację SAF, mogą zostać odholowane na koszt i ryzyko właściciela pojazdu bez wcześniejszego ostrzeżenia.

 19. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań mogących naruszać wizerunek SAF lub utrudniać organizację SAF.

 20. Zabrania się kolportażu i prezentacji jakichkolwiek materiałów reklamowych i informacyjnych na SAF bez zgody Organizatora.

 21. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, usługowej i produkcyjnej na SAF bez zgody Organizatora.

 22. Organizator wyraża zgodę na rejestrację na SAF materiałów fotograficznych, audio i wideo i ich dalszą publikację, pod warunkiem podania informacji o miejscu nagrania: SLOT ART FESTIVAL. Niniejsza zgoda nie obejmuje rejestracji koncertów, wykładów, przedstawień teatralnych, filmów lub innych elementów programu objętych prawami autorskimi, ani komercyjnego wykorzystania zarejestrowanych materiałów. Wykorzystanie w/w materiałów komercyjnie możliwe jest po otrzymaniu pisemnej zgody lub zawarciu odrębnej umowy w tym zakresie.

 23. Uczestnictwo w SAF jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji materiałów dokumentacyjnych, promocyjnych i komercyjnych organizatora i utrwalanie go na nośnikach materialnych i niematerialnych (transmisja danych).

 24. Organizator nie odpowiada za przedmioty należące do uczestników.

 25. Organizator zastrzega sobie prawo do  odwołania bez wcześniejszego uprzedzenia pojedynczych wydarzeń (koncerty, warsztaty, wykłady, itp.) z programu SAF.

 26. W przypadku odwołania SAF Organizator nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem sumy, na jaką opiewa karnet.

 

Zgoda na udział osoby poniżej 18 roku życia w Slot Art Festival 2019

 

Opublikowano w Fest info
środa, 14 marzec 2012 00:00

O festiwalu

SLOT ART. FESTIVAL
Sztuka życia
Slot Art Festival to jeden z największych festiwali kultury alternatywnej w Polsce, to pięć dni wypełnionych dziesiątkami warsztatów, koncertów, imprez, projekcji filmowych i wykładów. To również coś daleko więcej - pięć dni wyjętych spod ogólnych praw wyścigu szczurów, walki i pośpiechu.

Od ponad 10-ciu lat kolorowa festiwalowa wioska rozkwita w niezwykłym miejscu - w murach barokowego, pocysterskiego zespołu klasztornego w Lubiążu na Dolnym Śląsku. Rozłożyste drzewa, chłodne, porośnięte bluszczem mury, tajemnicze zaułki i sklepienia katedry nadają ponadczasowy wymiar jak najbardziej współczesnej sztuce.

Slot Art Festival to pieć dni rozrywki na wysokim poziomie, a także brama do nowych możliwości, przyjaźni i kontaktów. Festiwal, po którym zostaną Ci nie tylko wspomnienia, ale także marzenia i świeża energia do działania.


WIĘCEJ O SLOCIE:

Jak długo trwa Slot Art Festival?
Festiwal trwa pięć nocy i cztery dni. Bramę festiwalu otwieramy 10 lipca (wtorek) rano. Program festiwalu rusza wieczorem – o godzinie 20:00 oficjalnie otwieramy Slot Art Festival koncertem na dużej scenie. Następnie bawimy się przez cztery kolejne dni – do soboty 8 lipca. Ostatnie imprezy kończą się w niedzielę rano, a po południu zamykamy pole namiotowe.

Jak wygląda dzień na Slot Art Festival?
Przez cztery pełne dni festiwalu (10-14 lipca) możesz uczestniczyć w szeregu wydarzeń:
Codziennie odbywają się trzy tury warsztatów i wykładów, a także spotkania z gośćmi specjalnymi festiwalu (godz. 11:00, 13:00, 15:00). Codziennie możesz uczestniczyć nawet w trzech warsztatach lub wykładach. Możesz wybrać swój ulubiony warsztat i uczestniczyć w nim przez cztery dni (opcja dla wnikliwych), lub codziennie próbować czegoś nowego (opcja dla ciekawych).

Popołudnia i wieczory pełne są wydarzeń muzycznych:
Od 20:00 do północy gra duża scena prezentująca największe gwiazdy festiwalu;
O 17:30 rusza mała scena (konkursowa), gdzie prezentują się młode zespoły;
Na miłośników muzyki klubowej czekają dwa parkiety (od 22:00), zwolennicy muzyki zaangażowanej uczestniczą w koncertach na scenie HC/Punk (od 21:00).
Po północy możesz wybrać się się do katedry, by rozmarzyć się przy klimatycznych koncertach na scenie doświadczalnej, posłuchać akustycznego grania na scenie unplugged, lub pobujać się do białego rana w reggae tencie.
Slot Art Festival to także bogata oferta kinowa: o 18:00 prezentujemy ważne filmy dokumentalne, a o 0:30 możesz zobaczyć ambitne fabuły.

Czy to wszystko?
Na festiwalu prezentują się rozmaite organizacje pozarządowe, dostępnych jest 9 kafejek, Namiot Wschodni snujący orientalne opowieści, Skimboard dla chcących się ochłodzić w upalne dni, wystawy, przedszkole dla najmłodszych uczestników festiwalu.

Jak się odnaleźć w programie festiwalu?
Każdy z uczestników festiwalu otrzymuje przy rejestracji bezpłatny informator, w którym opisane są wszystkie wydarzenia festiwalowe. Warto dokładnie go przejrzeć i zaznaczyć interesujące wydarzenia. Informator będzie można pobrać przed festiwalem na naszej stronie.

Skąd pomysł na taką imprezę, jaka jest jej historia?
Historia Slotu sięga lat 80 i kontrkulturowego fermentu tamtych lat. Wtedy na zaproszenie kilku osób przyjechał z Amsterdamu do Polski punkowo – nowofalowy zespół No Longer Music. Mieli wystąpić na scenie festiwalu w Jarocinie, ale ponieważ ich koncert był de facto spektaklem opartym na ewangelicznej historii pasji Jezusa to dostali zakaz i koncert odbył się nieoficjalnie poza terenem festiwalu. Oczywiście hasło “zakazany koncert” był wtedy najlepszą reklamą więc spory tłum się zebrał.
Potem ekipa dzisiejszego Slotu jeszcze kilkakrotnie organizowała w Polsce trasy dla No Longer Music. Były to  niepowtarzalne, magiczne, uduchowione spotkania - ludzie zostawali po koncertach – chcieli rozmawiać, modlić się. Przekonaliśmy NLM, żeby zamiast kolejnych koncertów zorganizować zlot. Do miejscowości Stacze przyjechało ok 60 osób. Była to punkowa impreza – centralnym miejscem była scena pod folią rozciągniętą między dwoma wojskowymi beczkami na której grały dwa zespoły z tym samym składem. Jeden z nich nazywał się oczywiście “Folia Band”.

Ponieważ to wydarzenie szybko obrosło legendą, trzeba było szukać większego miejsca na kolejny rok. Wybór padł na Twierdzę Boyen w Giżycku. Festiwal zaczął się rozwijać z dynamiką śniegowej kuli. Praktycznie bez żadnej promocji, prawie co rok podwajała się liczba uczestników, koncertów, potem warsztatów, spektakli, projekcji i… czasu który trzeba było poświęcić na zorganizowanie wszystkiego.

W 2001 roku Slot Art Festival został przeniesiony do Lubiąża. Dlaczego właśnie tu?
Powodów było kilka. Razem z rozwojem imprezy pojawiła się potrzeba większego miejsca, już nie na kilkaset, ale na kilka tysięcy uczestników. Slot stawał się znany poza Polską, szukaliśmy lokalizacji bardziej dostępnej dla osób z zagranicy. Na Lubiąż zwrócił nam uwagę nasz znajomy, który tam mieszkał. Po pierwszych wizytach byliśmy jednocześnie zachwyceni i przerażeni. Miejsce było absolutnie niezwykłe i magiczne, ale również zupełnie nieprzygotowane. Wszystko trzeba było zbudować od początku – sceny, instalację elektryczną, sanitarną, ogrodzenia. Ale, jako, że lubimy wyzwania, dość szybko podjęliśmy decyzję. Bardzo ważna była dla nas również otwartość, wsparcie i zaufanie jakimi obdarzyli nas gospodarze Lubiąża – Fundacja Lubiąż i władze lokalne – Urząd Miasta Wołów i Starostwo Powiatowe w Wołowie. Bez ich przychylności i praktycznej pomocy nie bylibyśmy w stanie realizować Slotu w Lubiążu.

Czy SAF jest imprezą chrześcijańską? Czy osoby niereligijne mają tam czego szukać?
Czy osoby niereligijne mają tam czego szukać?  Można by równie dobrze zapytać, czy osoby niereligijne mają czego szukać na koncertach U2, w powieściach Tolkiena czy w fugach Bacha.
Z chrześcijaństwa płynie dla wielu z nas inspiracja do tworzenia, do zaangażowania w otoczenie, w którym żyjemy. Stąd wynika nasz sposób postrzegania świata i rozwoju człowieka. To źródło jest dla SAF bardzo istotne.
Festiwal może być atrakcyjny dla każdego człowieka, niezależnie od światopoglądu i religijności bądź jej braku. Spotkanie ludzi o różnych przekonaniach i pomysłach na życie i to, co z tego wynika jest dla nas wartością samą w sobie.

Promujecie coś, co określacie mianem "kultury alternatywnej". Czym właściwie jest kultura alternatywna?
W kulturze intrygują nas zjawiska świeże, rodzące się, poszukujące i z tego powodu często nieobecne w popularnych mediach. Cenimy sobie artystów niezależnych, autentycznych, czyli tworzących ze względu na wewnętrzną potrzebę wyrażenia się i komunikowania a nie pod dyktando speców od zwiększania nakładów i sprzedaży.
Dla wielu będzie to oznaczać realizację swoich pomysłów w myśl zasady DIY (Do it yourself). Poszukujemy wykonawców, którzy odpowiedzialnie traktują publiczność, przekaz i nie są zbyt zaabsorbowani sami sobą. Stawiamy również na publiczność, która nie jest zainteresowana jednostronną i indywidualną konsumpcją, ale interakcją, podjęciem dialogu, współtworzeniem, przeżywaniem czegoś razem z innymi,

Co jest największym sukcesem idei SLOT-u?
Chyba sam Slot Art Festival i to jak się rozwinęła ta impreza od początku jej istnienia. To, że udało się stworzyć od podstaw coś nowego, niepowtarzalnego i cennego.  Że realizujemy nasz zamysł konsekwentnie, ale i w otwartości na zmiany. Cieszy nas to, że udaje nam się coraz sprawniej realizować coraz większą imprezę, a jednocześnie, że cały czas jest to impreza tworzona przez poszerzającą się grupę przyjaciół i pasjonatów. Zawsze chcieliśmy nie tylko zapewniać sobie i innym rozrywkę, ale rozwijać się, budzić coś w ludziach, inspirować. Jest wiele imprez w Polsce, ale i na Ukrainie, w Czechach i w Niemczech, których organizatorzy stwierdzają, że Slot był dla nich dużą inspiracją. Kiedy widzimy rozwój i pozytywne zmiany w życiu konkretnych osób, nowe inicjatywy i wartościowe projekty to mamy poczucie sukcesu.

Lato to czas imprez kierowanych do młodzieży. Czym SAF się wśród nich wyróżnia?
Po pierwsze jest to festiwal ludzi i spotkanie. Dopiero potem muzyki, imprez i warsztatów. Dlatego poza wieloma scenami muzycznymi, organizujemy w różnych zakamarkach kluby i kafejki z dobrą kawą i herbatą. To przestrzeń gdzie ludzie ze sobą rozmawiają, dyskutują, przeżywają coś razem, uczą się od siebie, pomagają sobie.

Staramy się kontynuować tradycje wolnych festiwali bez dryfowania w kierunku bachanalii. Stąd oprócz imprezowania, kładziemy nacisk na pogłębianie refleksji nad ważnymi tematami, takimi jak: rozwój, duchowość chrześcijańska, odpowiedzialność społeczna i ekologiczna.

Impreza w pewnym sensie robiona przez ludzi samych dla siebie, bo Slot tworzą pasjonaci i wolontariusze – łącznie to ponad tysiąc osób. Granica między organizatorami a uczestnikami dość mocno się zaciera. SLOT skonstruowany jest w sposób umożliwiający zaangażowanie się i wpływ na jego kształt każdemu, kto do niego dołącza. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, coś ciekawego i wartościowego do zaoferowania innym to znajdzie tu przestrzeń by to zrealizować.

Slot jest także festiwalem zaangażowanym. Organizujemy Strefę Inicjatyw Społecznych, gdzie prezentujemy ciekawe organizacje i projekty. Angażujemy się w Ruch Sprawiedliwego Handlu, który jest ciekawym modelem wsparcia rozwoju dla ubogich społeczności z krajów południowych.

Slot jest imprezą międzynarodową – przyjeżdżają tu nie tylko zespoły z zagranicy, ale i zorganizowane grupy uczestników i wolontariuszy.

Jakie zasady obowiązują na Festiwalu?
Zasady obowiązujące na festiwalu są proste i można je sprowadzić do hasła 4 dni bez chemii i przemocy. Na terenie festiwalu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków i alkoholu. Osoby pijane nie są wpuszczane. Dla niektórych takie zasady na festiwalu są pewnym zaskoczeniem, ale jak się okazuje ma to zdecydowanie pozytywny wpływ na atmosferę, która panuje w trakcie imprezy.

Czy wszyscy prowadzący warsztaty, biorący udział w koncertach, pracujący wokół SAF to wolontariusze? Jak wygląda cała impreza od strony organizacyjnej?
SAF funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki pracy wolontariuszy. Grubo ponad tysiąc osób jest zaangażowanych w prowadzenie warsztatów i wykładów, ekipy techniczne i administracyjne. Większość wykonawców gra na slocie za zwrot kosztów podróży, a czasami nawet przyjeżdża na własny koszt. Kilkadziesiąt osób jest zaangażowanych w przygotowanie festiwalu przez cały rok, również jako wolontariusze. Jest oczywiście kilka funkcji, które wymagają dużo większego zaangażowania i kilka osób otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie. Chodzi tu o koordynację produkcji całego wydarzenia, administracji, programu, warsztatów i promocji. Co ciekawe, większość z tych osób wywodzi się ze slotowych wolontariuszy.
Opieranie tak dużej imprezy na osobach współpracujących tylko z swojej własnej dobrej woli to duże wyzwanie, ale jeszcze większy przywilej.

SLOT to nie tylko kilkudniowy festiwal, choć ten jest najbardziej spektakularnym przejawem działalności Stowarzyszenia. Co dzieje się w ciągu roku?
SLOT to bardziej ruch niż organizacja. Lokalne Ośrodki Twórcze to rozsiane po całej Polsce, mniej lub bardziej zorganizowane grupy ludzi współpracujących ze SLOTEM. Zwykle są to ludzie, którzy w wymiarze lokalnym realizują pomysły, które nawiązują do Slot Art Festival - Slot Festy, wystawy, DKF-y, grupy dyskusyjne, koncerty, imprezy.

Nasza nazwa – Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych oddaje przyświecającą nam wizję tworzenia opartej na relacjach i podobnych wartościach sieci autonomicznych i aktywnie zaangażowanych w swoje otoczenie kolektywów, inicjatyw i organizacji.

Staramy się przenosić ideę SLOTU w wymiar lokalny, m.in. organizując lub wspierając organizację SLOT DNI. Są to miejskie mini festiwale, podobnie jak  SAF realizowane przez wolontariuszy. Na ich program składają się koncerty, imprezy, warsztaty, spektakle, projekcje, wykłady. Niektóre gromadzą kilkaset osób inne kilkadziesiąt. Każda z tych imprez ma swój własny koloryt. W ciągu ostatnich kilku lat w całej Polsce odbyło się dobre kilkadziesiąt tego typu imprez.

Dobrym przykładem lokalnej inicjatywy jest slotowa grupa w Krakowie. Ponieważ wielu z nich podróżuje, zaczęli organizować imprezy pt. SLOT Fest "O Wschodzie”, których główną osią nie są koncerty, ale slajdowiska i opowieści z podróży. Debiutancki "Slot o Wschodzie zakończył się wielkim sukcesem, w niewielkim pubie przy krakowskim rynku pojawiło się kilkaset osób, wielu nie było w stanie dostać się do środka. Impreza jest kontynuowana i wpisuje się już w miejski krajobraz. A zaczęło się od tego, że kilka osób zorganizowało coś wypływającego z ich autentycznej pasji, razem z i dla swoich znajomych, którzy tą pasję podzielają.Opracowane na podstawie wywiadu publikowanego w portalu polska.pl

Opublikowano w Fest info